Wat is mijn bedrijf waard?

Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig oordeel over de waarde van een onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aan- of verkoop van een onderneming, in- of uittreden van vennoten of de verdeling in het kader van een echtscheiding. Bij het waarderen van een onderneming staan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige vrije geldstromen centraal. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst en zijn dan ook voor de waardebepaling niet zo relevant, maar kunnen wel een goed uitgangspunt zijn voor de inschatting van de toekomstige vrije geldstromen. Onze analyse en ons oordeel over de waarde van een onderneming leggen we vast in een waarderingsrapport. In dat rapport verschaffen we ook inzicht in de zogenaamde waardestuwers en bieden daarmee de mogelijkheid om door actief management daarvan de waarde van de onderneming in de toekomst verder te verhogen.

Waarderingsdeskundige is een onderdeel van De Jonge Accountants en beschikt uit dien hoofde over een schat aan kennis en informatie om waarderingsvraagstukken eenvoudig het hoofd te bieden. Terwijl anderen hun tijd vaak verdoen met het moeizaam vergaren van informatie over uw onderneming en uw branche en en het controleren van hun spreadsheets, komen wij meteen to the point dankzij onze uitgebreide waarderings- en branchekennis. Dat bespaart u tijd en veel geld. En nog belangrijker dan dat, van ons krijgt u een deskundige en begrijpbare waardering en geen ingewikkelde praatjes en berekeningen.

Doe daar uw voordeel mee en maak gebruik van ons!

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik de contact pagina

Meer lezen over bedrijfswaardering