Wilt u weten wat uw bedrijf waard is?

Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig oordeel over de waarde van een onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aan- of verkoop van een onderneming, in- of uittreden van vennoten of de verdeling in het kader van een echtscheiding. Bij het waarderen van een onderneming staan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige vrije geldstromen centraal. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst en zijn dan ook voor de waardebepaling niet zo relevant, maar kunnen wel een goed uitgangspunt zijn voor de inschatting van de toekomstige vrije geldstromen. Onze analyse en ons oordeel over de waarde van een onderneming leggen we vast in een waarderingsrapport. In dat rapport verschaffen we ook inzicht in de zogenaamde waardestuwers en bieden daarmee de mogelijkheid om door actief management daarvan de waarde van de onderneming in de toekomst verder te verhogen.

Waarderingsdeskundige is een onderdeel van De Jonge Accountants en beschikt uit dien hoofde over een schat aan kennis en informatie om waarderingsvraagstukken eenvoudig het hoofd te bieden. Terwijl anderen hun tijd vaak verdoen met het moeizaam vergaren van informatie over uw onderneming en uw branche en en het controleren van hun spreadsheets, komen wij meteen to the point dankzij onze uitgebreide waarderings- en branchekennis. Dat bespaart u tijd en veel geld. En nog belangrijker dan dat, van ons krijgt u een deskundige en begrijpbare waardering en geen ingewikkelde praatjes en berekeningen.

Doe daar uw voordeel mee en maak gebruik van ons!

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik de contact pagina

Meer lezen over bedrijfswaardering

Waardebepaling van uw onderneming

Wat is de waarde van mijn onderneming? Dat is een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld door ondernemers die er over denken om hun onderneming te verkopen of die in het kader van hun financiële planning inzicht willen hebben in de waarde van hun onderneming en de verwachte verdere ontwikkeling daarvan.

Als waarderingsdeskundige kunnen we eenvoudig en snel een waardebepaling van uw onderneming voor u uitvoeren en daarmee heeft u dan een goede uitgangspositie voor uw verdere besluitvorming. We tekenen hierbij aan dat een waardebepaling van uw onderneming iets anders is dan een waardebepaling van uw eigen vermogen in de onderneming. Het verschil zit erin dat bij de waardebepaling van uw onderneming geen rekening wordt gehouden met de waarde van niet bedrijfsgebonden activa en met de financieringsstructuur. Het kan dan bijvoorbeeld  zo zijn dat we voor uw onderneming een waarde bepalen van 1 miljoen euro, maar dat we voor de waarde van uw aandelen niet verder komen dan 400.000 euro. In veel gevallen kan de vraag dan ook beter zijn wat de waarde is van de aandelen en niet wat de waarde is van de onderneming.

Uiteindelijk gaat het om wat u over houdt bij een eventuele verkoop en dan gaat het dus om de waarde van de aandelen en niet om de waarde van de onderneming.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik de contact pagina

Waardebepaling van uw aandelen

Wat is de waarde van mijn aandelen? Dat is een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld door ondernemers die er over denken om hun aandelen te verkopen of die in het kader van hun financiële planning inzicht willen hebben in de waarde van hun aandelen en de verwachte verdere ontwikkeling daarvan.

Als waarderingsdeskundige kunnen we eenvoudig en snel een waardebepaling van uw aandelen voor u uitvoeren en daarmee heeft u dan een goede uitgangspositie voor uw verdere besluitvorming. We tekenen hierbij aan dat een waardebepaling van uw aandelen iets anders is dan een waardebepaling van uw onderneming. Het verschil zit erin dat bij de waardebepaling van uw onderneming geen rekening wordt gehouden met de waarde van niet bedrijfsgebonden activa en met de financieringsstructuur. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat we voor uw aandelen een waarde bepalen van 400.000 euro terwijl de waarde van uw onderneming 1 miljoen euro bedraagt.

Uiteindelijk gaat het om wat u over houdt bij een eventuele verkoop en dan gaat het dus om de waarde van de aandelen en niet om de waarde van de onderneming.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik de contact pagina

Geert de Jonge MSc. RA

Geert de Jonge studeerde Finance en Business Valuation in Tilburg en rondde beide doctoraal opleidingen succesvol af. Daarnaast is Geert registeraccountant.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Geert de Jonge MSc. RA op nummer 0416 712 650 of gebruik de contact pagina

Publicaties:

Des Pudels Kern van de latente AB claim
De vergeten waarde bij het doorschuiven van de aanmerkelijk belang belastingclaim bij echtscheiding
Nominale of contante waarde van de aanmerkelijk belang (ab) belastingclaim?
Over de peildatum bij de waardering van aandelen